MERAK ETTİKLERİNİZ

 1. MEYVEDEN ŞEKER nedir?

  MEYVEDEN ŞEKER; elmadan elde edilen, elmanın doğal olarak içerdiği şekerden oluşan ve şeker yerine kullanılan tatlı bir sıvıdır.

 2. Şekerin katı halde (toz veya küp) olması gerekmez mi?

  Şeker pancarı veya şeker kamışından elde edilen şeker rafine edildikten sonra daha çok kristal formda satışa sunulmaktadır. Bu nedenle “şeker” denilince ilk akla gelen de bu rafine şekerlerdir. Ancak son yıllarda bu şekerlerin de sıvı formda kullanımı yaygınlaşmıştır. Bunlara, katı olmadığı için “sıvı şeker” denilmektedir. MEYVEDEN ŞEKER de sıvı bir şekerdir.

 3. Glisemik indeks nedir? Fruktozun glisemik indekse etkisi nedir?

  Glisemik indeks(Gİ), karbonhidrat içeren gıdaların tüketildikten sonra kan şekerindeki artış oranını yansıtan bir değerdir. Başka bir deyişle gıdadaki karbonhidratın kana geçiş hızı ile ilişkilidir. Kana en hızlı karışan şeker olduğu için, belirli miktar glukozun tüketildikten 2 saat sonra yol açtığı şekeri düzeyi 100 olarak alınmakta ve aynı miktardaki diğer şekerin glukoza göre durumu glisemik indeks olarak ifade edilmektedir. Glukozun glisemik indeksi 100 ise; sakarozun 65, laktozun 46, balın 61 ve früktozun ise 15’tir. Görüldüğü gibi früktoz glisemik indeksi en düşük şekerdir ve bulunduğu gıdanın glisemik indeksini düşürmektedir.

 4. MEYVEDEN ŞEKER’in rafine şekerden farkı nedir?

  Bildiğimiz ve çay şekeri de dediğimiz şeker daha çok şeker pancarından( ya da şeker kamışından) elde edilen sıvının saflaştırılması, koyulaştırılması ve kristalizasyonu sonucu üretilir. Kimyasal olarak sakkarozdan oluşur.

  Oysa MEYVEDEN ŞEKER, taze ve sağlıklı elmalardan preslenen meyve suyunun koyulaştırılması ve saflaştırılması (deiyonizasyon) ile elde edilir. Kristalize edilmediği için sıvı formdadır ve yüzde 70 şeker içerir. İçerdiği şekerler; elma kaynaklı sakkaroz, glukoz ve fruktozdur. Başka bir deyişle, elmada doğal olarak bulunan üçlü şeker karışımından oluşur.

 5. MEYVEDEN ŞEKER’in yüksek fruktozlu mısır şurubundan farkı nedir?

  Kısaca HFCS denilen yüksek fruktozlu mısır şurubu da sıvı formda satılır. Bu amaçla mısırdaki nişasta önce glukoza parçalanır ve daha sonra glukozun bir kısmı enzimatik olarak fruktoza dönüştürülür. Fruktoz/glukoz oranı değişkendir. Piyasada satılanların fuktoz/glikoz oranı genellikle 42/58 veya 55/45’tir.

  MEYVEDEN ŞEKER de glukoz ve fruktoz içermekle birlikte herhangi bir enzimatik dönüştürme söz konusu değildir. Ayrıca glukoz ve fruktoz oranı HFCS’ten farklıdır ve HFCS’ten farklı olarak sakkaroz da içerir. Bu şekerlerin birbirine oranı değişken değildir. Fruktoz/glukoz/sakkaroz oranı elmadaki 57/24/19 dolayındadır.

 6. MEYVEDEN ŞEKER hangi meyvelerden elde edilir?

  MEYVEDEN ŞEKER gerçekte her meyveden elde edilebilir. Ancak, şeker profili (farklı şekerlerin birbirine oranı) meyve türüne göre değişebilir.

  DOAL marka MEYVEDEN ŞEKER yalnızca elmadan üretilmektedir. Elmanın seçilme nedeni; içerdiği şeker bileşiminin glisemik indeksi’nin düşük olmasıdır. Üstelik bu elmalar “duyarlı ve kontrollü tarım uygulaması” ile yetiştirilmektedir.

 7. MEYVEDEN ŞEKER’İN üretimi nasıl yapılıyor?

  MEYVEDEN ŞEKER üretimi için dalından yeni koparılan sağlıklı elmalar önce iyice yıkanır, meyve değirmeninde kıyılır ve preslenerek suyu alınır. Presten alınan doğal elma suyu berraklaştırılır, deiyonizasyon ile saflaştırılır ve modern tekniklerle koyulaştırılır. Böylece şeker dışındaki maddeler elma suyundan uzaklaştığı için geriye yalnızca elmadaki doğal şekerleri içeren yoğun sıvı (MEYVEDEN ŞEKER) kalır.

 8. SAFLAŞTIRMA (DEİYONİZASYON) nedir?

  Elma suyunun başlıca bileşeni (yaklaşık yüzde10’u) şekerdir. Ancak elma suyunda doğal olarak şekerden başka renk maddeleri (pigment),organik asitler, koku bileşikleri ve mineral maddeler de bulunur. Bunların şekerde bulunması istenmez. Çünkü şekerin katılacağı gıdanın (reçel, pasta, tatlı vb) tadına, kokusuna, rengine ve yapısına olumsuz etkileri söz konusu olabilir.

  Bu maddelerin elma suyundaki şekerden ayrılmasına genel olarak SAFLAŞTIRMA denir. DEİYONİZASYON, saflaştırma için uygulanan en duyarlı yöntemlerden biridir. Yöntemin esası; şeker dışındaki maddelerin iyon (anyon veya katyon)  olarak bağlanarak meyve suyundan ayrılması ya da uzaklaştırılmasıdır.

 9. MEYVEDEN ŞEKER’in içeriği nedir? İçeriğinde sadece meyveden gelen şeker mi var?

  MEYVEDEN ŞEKER, koyu kıvamlı sıvı formdadır ve yalnızca şeker ve sudan oluşur. Ortalama olarak yüzde 30’u su ve yüzde 70’i şekerdir. Şeker kısmı, tıpkı elmada olduğu gibi sakkaroz, glukoz ve fruktozdan oluşur. Bu bileşimde; FRUKTOZ yüzde 40, GLİKOZ yüzde 17 ve SAKKAROZ yüzde 13 oranlarında bulunmaktadır.

 10. MEYVEDEN ŞEKER’in içeriğindeki bu şekerlerin birbirinden farkı nedir?

  Bazı şekerler tek molekülden oluşur. Bunlara monosakkarit denir. Glukoz ve fruktoz böyledir. Bunların molekül yapısı birbirinden farklıdır. Meyve ve bal gibi gıdaların bileşiminde doğal bulunan şekerlerdir. Bazı şekerler ise iki veya daha fazla molekülden oluşur. Bunlara da disakkarit denir. Bunların en bilinenleri sakkaroz (çay şekeri) ve sütte buluna laktozdur. Sakkaroz, elma gibi çoğu meyvede doğal olarak bulunan bir şekerdir.

  GLİKOZ+FRUKTOZ→ SAKKAROZ      sakkaroz

  Bunların tatlılık derecesi ve glisemik indeksi birbirinden farklıdır. Örneğin, sakkarozun tatlılık derecesi 100 olarak kabul edilirse fruktozun ki 115, glukozun ki ise 69 ’dur.

 11. FRUKTOZ da doğal bir şeker midir?

  Fruktoz, çeşitli meyvelerde ve balda doğal olarak bulunan basit bir şekerdir. Özelliği, sakarozdan daha tatlı olması ve vücutta emiliminin glukozdan daha yavaş gerçekleşmesidir. Meyvelerde yaygın olarak bulunduğu için doğal bir şeker olan fruktoza “meyve şekeri” de denilmektedir. Ancak meyvelerde tek başına değil genellikle glikoz ve fruktoz ile birlikte bulunmaktadır.

 12. MEYVEDEN ŞEKER başka şeker içeriyor mu?

  MEYVEDEN ŞEKER, elmada bulunan doğal şekerlerden oluşur ve şekerler işlendiği elmadan kaynaklanır. Pancar, kamış veya mısır kaynaklı başka bir şeker içermez ve elmadaki doğal şeker bileşimi ile diğer şekerlerden ayrılır. Bu farklılık hem tat, hem de sağlık açısından önemlidir.

 13. MEYVEDEN ŞEKER tatlandırıcı içeriyor mu? Tatlandırıcıdan farkı nedir?

  Tatlandırıcı deyince, tatlılık derecesi sakkarozdan yüzlerce kez fazla olan yoğun tatlandırıcılar anlaşılır. Gerçekte bunlara yoğun tatlandırıcı denilmesi daha doğrudur. Doğal olanları olduğu gibi yapay olanları da vardır. Ancak bunların çoğu gıdaların bileşiminde doğal olarak bulunmaz. Enerji değerler yoktur. Katıldığı gıdaya yalnız tatlılık verirler ancak kıvam sağlamazlar.

  MEYVEDEN ŞEKER’in bunlardan farkı doğal olması, elmadaki doğal üçlü şeker karışımından oluşması, tadının tam kıvamında olması, enerji değeri taşıması ve katıldığı gıdaya kıvam sağlamasıdır. 

 14. MEYVEDEN ŞEKER koruyucu veya başka bir katkı maddesi içeriyor mu?

  Koruyucu madde; çabuk bozulan gıdalarda mikroorganizma gelişmesini önlemek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır. MEYVEDEN ŞEKER’in şeker oranı yüzde 70 olduğu için içinde herhangi bir mikroorganizma gelişmesi söz konusu değildir.

  Koruyucu madde içermediği gibi renklendirici, koyulaştırıcı vb başka bir katkı maddesi de içermez.

 15. MEYVEDEN ŞEKER’de pestisit, GDO veya benzeri kalıntı var mıdır?

  MEYVEDEN ŞEKER duyarlı ve kontrollü tarım yöntemleriyle yetiştirilen elmalardan elde edilir. Buna rağmen hammadde kabul işlemi esnasında pestisit (tarım ilacı) kalıntısı açısından kontrolden geçer ve ancak bu testi geçenler MEYVEDEN ŞEKER üretiminde kullanılır. Elmada pestisit kalıntısı bulunmadığı için bundan elde edilen şekerde de pestisit kalıntısı bulunması söz konusu değildir.

  Ayrıca elma, genetiği ile oynanan bir meyve olmadığı için MEYVEDEN ŞEKER, GDO kalıntısı da içermez.

 16. MEYVEDEN ŞEKER’ in tadı meyve tadında mı?

  MEYVEDEN ŞEKER elmadan elde edilmekle birlikte meyvenin tadını ya da kokusunu barındırmaz. Çünkü saflaştırma işlemi ile elmadan gelen şeker dışındaki tat ve koku maddeleri ayrılır. Geriye, saf şeker karışımı ve bu karışımının kendine özgü sevilen tadı kalır.

 17. MEYVEDEN ŞEKER tek başına içilebilir mi?

  MEYVEDEN ŞEKER, doğrudan tüketim için değil diğer gıdalara (çay, limonata, reçel, pasta vb) tat vermek için geliştirilen bir üründür. Doğrudan tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur ancak şeker oranı yüzde70 olduğu için tat yoğunluğu açısından doğrudan tüketilmesi önerilmez.

 18. Bir insanın günlük alması gereken ŞEKER miktarı nedir?

  Dünya Sağlık Örgütü(WHO), basit şekerden gelen enerjinin günlük enerjinin yüzde10’ unu geçmemesini önermektedir. Başka bir deyişle, günlük 2000 kkal’lik diyette günlük ortalama şeker tüketiminin kişi başına 50 gramı geçmemesi tavsiye edilmektedir. Bu kısıtlama herhangi bir şeker için değil “basit şeker” denilen moleküllerin toplamı için geçerlidir. Basit şeker kavramı; glukoz, fruktoz, galaktoz, sakkaroz, laktoz, maltoz gibi mono- ve diğer-sakkaritlerin tümünü kapsamaktadır. Bunun dışında fruktoz veya başka bir şeker için özel bir kısıtlama söz konusu değildir.

 19. Fruktozun fazlasının yağa dönüştüğü belirtiliyor. Bu konudaki yorumlarınız nedir?

  İnsanlarda, yüksek dozda fruktoz alımı ile riskli kişilerde vücut ağırlığı artışı, kanda trigliserid yüksekliği ve karaciğerde yağlanma gelişebileceği, kan şekeri değerini olumsuz etkileyebileceği yönünde farklı bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Ancak genel beslenme kurallarına uyarak diyetle fruktoz alımı ile obezite, trigliserid birikimi ve insülin direnci gibi sağlık risk göstergeleri arasında bir bağlantı olduğunu gösteren geçerli bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

 20. Fruktoz tüketiminin "insülin direnci" gelişmesine, bir başka deyişle ‘Tip 2 diyabet’ oluşmasına katkıda bulunduğu konusundaki yorumların doğruluk payı nedir?

  Yapılan araştırmalar; yüksek oranda fruktoz alımının (>50g/gün) tip 2 diyabetin ve metabolik sendromun etiyolojik nedeni olabileceğini göstermektedir. Ancak; günde 50 gramdan veya toplam enerjinin yüzde10' undan daha az fruktoz tüketiminin diyabetik hastalar için kabul edilebilir miktar olduğu, hatta düşük glisemik yanıt oluşturması nedeniyle özellikle HbA1c üzerinde olumlu bir potansiyel etki yaptığı belirtilmektedir. Ayrıca fruktozun glisemik indeksi glukoza göre düşük olduğu için sağlıklı kişilerde diyabet oluşturma riski daha düşüktür.

 21. Fruktozun insülin salgılatıcı özelliği olmadığı için açlık hissi yaptığı konusundaki yorumların doğruluk payı nedir?

  Yemeklerden sonra ortaya çıkan ve doyma hissi sağlayan en önemli iki unsur; kan glukoz ve kan insülin düzeylerinin yükselmesidir. Vücut hücrelerinin temel enerji kaynağı olan kan şekeri (glukoz) düzeylerinin yemekten sonra yükselmesi, kan insülin düzeylerini de yükseltir ve kan şekeri hücrelerin içine girer. Bu mekanizma insanda doyma hissine neden olur ve daha fazla yemek yenmesini engeller.

  Fruktoz ise; doyma hissine katkı sağlamaz. Eğer; tüketilen fruktoz miktarı artarsa, bireyde daha geç doyma hissi oluşur ve daha çok yeme davranışı gelişir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda fruktozun iştah hormonu olan girelini baskılamadığı, yeterli insülin ve leptin salınımını da sağlamadığı bildirilmektedir. Bilindiği gibi insülin ve leptin; enerji dengesinin uzun süreli regülasyonunda merkezi sinir sistemi için anahtar endokrin sinyaller olarak rol oynarlar. Bu nedenle, fruktozdan gelen enerjinin yüksek olduğu diyetlerin uzun süreli tüketimleri, enerji alımında artışa, enerji harcamasında azalmaya ve beyindeki azalmış insülin ve leptin sinyalizasyonu sonucu ağırlık kazanımına ve obeziteye neden olabilir. Ancak; uzun süreli fruktoz tüketiminin enerji homeostazı, insülin ve lipit metabolizmasını düzenleyen endokrin sinyaller üzerindeki etkileri ile iştah ve enerji alımı üzerindeki etkilerini araştırmak için daha ileri çalışmaların yapılması öngörülmektedir.

 22. MEYVEDEN ŞEKER’in düşük glisemik indekse sahip olması ne anlama geliyor?

  Meyveden şekerin glisemik indeksi 49 dolayındadır ve düşük glisemik indeksli gıda grubunda yer almaktadır. Glisemik indeksin düşüklüğü esas olarak früktoz da içermesinden kaynaklanıyor.

 23. MEYVEDEN ŞEKER, şeker hastaları tarafından kullanabilir mi?

  Meyveden şekerin glisemik indeksi glukozdan ve sakarozdan düşüktür, fakat şeker hastalarının bu konuyu mutlaka doktorlarına danışmaları gereklidir. Bu açıdan, MEYVEDEN ŞEKER’in hangi gıdanın içinde bulunduğu ve o gıdanın başka ne içerdiği de önemlidir.

 24. MEYVEDEN ŞEKERİ ile hazırlanan bir gıdayı rahatça çocuğumuza yedirebilir miyiz?

  Meyvedeki şekerler ne ise MEYVEDEN ŞEKER de odur. Çoklu ve dengeli şeker yapısı bu açıdan bir avantajdır.

 25. MEYVEDEN ŞEKER’in hurma şekeri ve agave şurubu gibi alternatiflerden farkı nedir?

  Hurma şekeri hurmanın meyvesinden elde edilen su ekstratının koyulaştırılması ve saflaştırılması ile elde edilmektedir. Şeker kompozisyonu MEYVEDEN ŞEKER’e göre farklıdır. Hurma şekerinde glukoz miktarı früktozdan fazla iken MEYVEDEN ŞEKER’de früktoz miktarı glükozdan daha fazladır. Buna bağlı olarak MEYVEDEN ŞEKERİN glisemik indeksi daha düşüktür.

  Agave şurubu ise iki farklı yolla üretilmektedir. Birincisi, yaprakların öz suyunun saflaştırılması ve koyulaştırılması ile elde edilenidir. Bu oldukça pahalıdır. İkincisi ise agave kökündeki nişasta benzeri inülinin kimyasal yolla veya enzimatik yolla şekere dönüştürülmesi ve şeker çözeltisinin saflaştırılması ve koyulaştırılması ile elde edilenidir. İnülinin yapıtaşı fruktoz olduğu için agave şurubundaki şekerin de fruktozdan oluşması beklenir. Ancak glukoz ve fruktoz, HFCS te olduğu gibi sonradan enzimatik yolla birbirine dönüştürülebilmektedir.

 26. MEYVEDEN ŞEKER’in stevia’dan farkı nedir?

  Stevia, Güney Amerika’da yetişen stevia bitkisinin yapraklarından çıkarılan sıvının saflaştırılması ve koyulaştırılması ile elde ve etken maddesi steviozid olan yoğun bir tatlandırıcıdır. Sakkarozdan 300 kez daha tatlıdır, enerji değeri sıfırdır.

  MEYVEDEN ŞEKER’in steviadan birinci farkı yoğun bir tatlandırıcı değil, doğal bir şeker olmasıdır. İkinci farkı enerji değerinin sıfır olmaması, 1 gramının 2.8 kkal içermesidir. Üçüncü farkı ise katıldığı gıdanın tadı yanında kıvamına ve dokusuna da katkıda bulunmasıdır.

 27. MEYVEDEN ŞEKERİ nerelerde kullanabiliriz?

  MEYVEDEN ŞEKER; çay, kahve, süt, limonata gibi sıcak ve soğuk içeceklerde ve pasta, kurabiye, reçel ve tatlılarda kullanılabilir.Kısaca, rafine şekerin kullanıldığı her alanda gönül rahatlığı ile kullanılabilmektedir. Katıldığı gıdaya şekerden başka herhangi bir başka tat, koku veya renk vermesi söz konusu değildir.

 28. MEYVEDEN ŞEKER ile hazırlanacak yiyeceklerde ideal ölçüler nelerdir?

  Kullanlacak miktar içecek veya tatlıdan beklenen tatlılık derecesine göre değişmektedir. Ölçüyü en iyisi kullanılan rafine(toz) şeker miktarına göre ayarlamaktır. Örneğin 1 ölçek rafine şeker kullanılıyorsa aynı tatlılığı sağlamak için yaklaşık 3/4 ölçek meyveden şeker kullanılması yeterlidir.

 29. MEYVEDEN ŞEKER’in raf ömrü ne kadar? Raf ömrünü uzatmak için içine kimyasal koyuluyor mu?

  MEYVEDEN ŞEKER’in doğal olarak şeker miktarı yüksek ve dolayısı ile su aktivitesi düşük olduğu için küflenme vb herhangi bir mikrobiyel bozulma olasılığı yoktur. Dolayısıyla muhafazası için herhangi bir koruyucu madde kullanılmaz. Başka bir katkı maddesi de içermez.

  Ambalajın kapağı açılmadığı sürece raf ömrü 1 yıldır. Açıldıktan sonra buzdolabında (4 °C) saklanması ve 3 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.

 30. MEYVEDEN ŞEKER ilave edilen gıdanın rengini ve tadını nasıl etkiliyor? Değiştiriyor mu?

  Elma suyunda bulunan şekerden başka bileşiklerin tümü saflaştırma sırasında uzaklaştırıldığı için MEYVEDEN ŞEKER yalnızca elmada gelen şekerleri içermekte, başka bir madde içermemektedir. Dolayısıyla, sağladığı tatlılık dışında katıldığı gıdanın tadında, kokusunda veya renginde herhangi bir olumsuz değişmeye yol açmaz

 31. 100 gram MEYVEDEN ŞEKERİ 100 gram RAFİNE ŞEKERLE kıyasladığımızda aralarındaki enerji (kalori) farkı ne kadardır.

  1 gram şeker yaklaşık 4 kkal sağlar ve şekerlerin kalori değeri birbirine eşittir. Bu açıdan aralarında bir fark yoktur. 100 gram rafine şeker yaklaşık 100 g şeker(sakkaroz) içerirken 100 gr MEYVEDEN ŞEKER yaklaşık 70 g şeker(fruktoz, glukoz, sakkaroz) içerir. Buna göre 100 g rafine şeker 100x4=400 kkal, 100 g meyveden şeker ise 70x4= 280 kkal içerir.

 32. MEYVEDEN ŞEKER yüksek sıcaklıkta (fırında, ocakta ısı verildiği zaman) nasıl tepkime veriyor?

  Meyveden şekerle yapılan bir gıdanın fırında veya ocakta ısıtılması/pişirilmesi sırasında ortaya çıkan değişmeler rafine şekerle yapılan gıdaya göre pek farklı değildir. En önemli değişme sıcaklık derecesi nedeni ile rengin biraz esmerleşebilmesidir. Esmerleşme düzeyi; gıdanın bileşimine, uygulanan sıcaklığa ve ısıtma süresine göre değişir.

  Ocakta kaynatılan/pişirilen reçel, sütlaç vb gıdalarda sıcaklık 100-105° arasındadır ve belirgin bir değişme ortaya çıkmaz ve çoğu kez gözle algılanmaz. Fırında pişirilen pasta, kek vb gıdalarda bu değişme biraz daha belirgindir. Çünkü fırın sıcaklığı 175-225°C arasındadır ve gıdanın özellikle yüzeyi kabuk bağlamakta ve biraz esmerleşmektedir. Protein de içeren gıdalarda ortaya çıkan bu değişme hem renk hem de lezzet açsından olumludur. Çoğu gıdanın(ekmek, bisküvi, pasta vb) kendine özgü rengi ve lezzeti bu olumlu dönüşüme bağlıdır.

  Ölçülü pişirme koşullarında herhangi bir zararlı madde oluşması söz konusu değildir. Esasen, besin değerinin ve kalitenin korunması için gıdalara aşırı ısı uygulamalarından kaçınılması gereklidir. Bu gıdaların tümü için geçerli bir kuraldır.

 33. MEYVEDEN ŞEKER direkt ısıya maruz kaldığında tadı ve içeriğinde bir değişiklik oluyor mu?

  MEYVEDEN ŞEKER’in özellikle tatlı şerbeti olarak kullanılması durumunda doğrudan ısıtılması söz konusu olabilir. Bu amaçla uygulanan ısıtma ya da kaynatma sırasında MEYVEDEN ŞEKER’in bileşiminde, renginde ve tadında herhangi olumsuz değişme oluşması söz konusu değildir.

 34. Şeker tüketimi kansere yol açar mı?

  Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü(IARC), kansere yol açan veya açması olası kimyasal maddeler sistemli olarak değerlendiren uzman bir kuruluştur. Bu kuruluşun yayınladığı kansere yol açan veya açması olası madde listesinde herhangi bir şeker bulunmamaktadır.

  Bunun gibi; fruktoz, glukoz, sakkaroz gibi şekerler ABD’deki Gıda ve İlaç Otoritesi(FDA) tarafından “güvenli sayılan gıda bileşenleri” listesinde(GRAS liste) yer almaktadır.

  Yine Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nın şekerin kanserojen olduğuna ilişkin bir değerlendirmesi veya uyarısı yoktur.

  Kısaca, bilimsel kaynaklara ve uluslararası sağlık kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelere göre şeker tüketiminin kansere neden olduğunu gösteren güvenilir bir klinik bilimsel çalışma bulunmamaktadır.

 35. MEYVEDEN ŞEKER’in diğer şekerlerden farkı ya da kendine özgülüğü nedir?

  (1) MEYVEDEN ŞEKER, doğal bir gıda olan ve insan tarafından başlangıçtan bu yana bu yana tüketilen bir meyveden, elmadan elde edilmektedir.

  (2) Elmada doğal olarak oluşan 3 şekeri (fruktoz, glukoz, sakkaroz) bir arada içermektedir. Elmadaki doğal şeker profili, enzimatik veya kimyasal olarak değiştirilmemiştir. Elmada oluşan doğal şeker dengesi olduğu gibi korunmaktadır.

  (3) Diğer ticari şekerler ya tek başına sakkaroz ya da glukoz ve fruktoz karışımından oluşurken MEYVEDEN ŞEKER bu 3 şekeri birlikte içermektedir.

  (3) Bu nedenle kendine özgü ve ölçülü bir tatlılığı vardır. Tatlılık düzeyi aynı miktarda sakkaroz içeren çözeltiye göre biraz daha fazladır. Glisemik indeksi ise sakkaroz ve glukoza göre düşüktür.

  (4) Şeker bileşimi; reçel vb gıdalarda şekerlenme(kristalizasyon) oluşmaması ve fırınlanan gıdalarda istenen rengin ve lezzetin oluşumu açısından da olumludur.

 36. SONUÇ

  Sağlıklı beslenmede en önemli ölçüt “günlük alım miktarı”dır. Bu her gıda için geçerlidir. Gereğinden fazla alınan her gıda maddesi vücuda zararlıdır. En sağlıklı olduğu düşünülen gıdaların bile gereğinden fazla tüketildiğinde insanlara zarar verebileceği, hastalıklara neden olabileceği artık bilinmektedir.

  Bu nedenle beslenme biliminde “yeterli ve dengeli beslenme” önem taşımaktadır. Uluslararası bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi sonucunda bugün için fruktoz, glukoz ve sakkaroz içeren MEYVE ŞEKERİ de normal tüketim düzeylerinde sağlık üzerine olumsuz bir etki yapmaz.

elma-doal